Hỗ trợ trực tuyến

Hotline

Tư vấn trực tuyến

Diễm Hương - Sales manager Japanese departmen- HCM
Jenifer pham - Sales Manager HCM- Chinese Depar
YOKO- Nguyễn Sales Manager Japanese Department
Mr Sáu - Lucky Sales manager Chinese Department
Mss Hằng Dịch vụ sau bán hàng
Mr Uchi Moto - Sales Manager of Procket and chain
Technical support - Hỗ trợ kỹ thuật

Đối tác

curoa bando nong nghiep